Uitnodiging ouderavond Sociale Media 30 oktober 2017

Jongeren groeien op in een wereld die vol zit met ‘nieuwe’ communicatiemiddelen. Internet, smartphones en sociale media zoals:
WhatsApp, Instagram, SnapChat, YouTube en Twitter. Zij zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.

Wat u als ouder/verzorger doet, of juist laat, heeft invloed op het (online) opgroeien van uw kind. Hoe mediaopvoeding eruit ziet, hangt af van de omstandigheden, kennis over (sociale) media en van wat u goed en waardevol voor uw zoon/dochter vindt.

Op maandag 30 oktober 2017 van 19.00-21.00 uur spreekt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media op de Daaf Geluk School en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk over sociale media.
Zij zal het hebben over: voordelen van sociale media, maar ook met u bekijken hoe in contact te komen/blijven met uw kind over wat hij/zij meemaakt op internet. Er is aandacht voor de positieve kanten van sociale media en voor de gevaren van sociale media. U krijgt tips hoe u deze het best met uw kind(eren) kunt bespreken en hoe u uw kind(eren) daarin kunt begeleiden.

Onderwerpen die onder andere ter sprake komen:

  • Gamen, WhatsAppgroepen/ruzies, privacy versus bescherming, hoe verloopt de (online) identiteitsontwikkeling
  • Online seksualiteit in combinatie met cyberpesten: shame sexting als groepsproces en hoe ieder hier een aandeel in heeft. Ook de omstanders.
  • Gamen, in hoeverre blijft het een spelletje?
  • Challenges, wat speelt er? Waar kun je als ouder/verzorger op letten?
  • Hoe ondersteun je je kind in het kaderen, focussen rondom internet?

Vanaf 18.30 staan de koffie en thee klaar op school. Wij hopen dat u maandag 30 oktober aanwezig kunt zijn. Uw visie, aandeel en verwondering over de jongeren zijn van groot belang voor deze avond. Na deze avond weet u wat er bij deze jongeren speelt op het gebied van sociale media. Maar nog belangrijker hoe u er het best op kunt anticiperen.