Uitnodiging Informatieavond aanmelding Daaf Gelukschool 11 december 2018

Op 17 oktober jl. is onze informatieavond over de aanmeldingsprocedure drukbezocht. Daarom hebben we besloten deze informatieavond nogmaals te organiseren op dinsdag 11 december 2018 van 19:00-20:00 uur.

Op dinsdag 11 december zijn de medewerkers van de basisscholen, die hun leerlingen verwijzen en overdragen aan het VO, van harte welkom op de Daaf Gelukschool. U bent vrij om ouders mee te vragen naar deze voorlichting.

De aanmelding op de Daaf Gelukschool verloopt anders dan het aanmelden bij reguliere VO-scholen. Er zijn criteria waaraan de leerlingen moeten voldoen om recht te hebben op LWOO op een zorgschool zoals de Daaf Geluk. Dit maakt het noodzakelijk om al snel in goed overleg met de basisscholen te treden (IB-ers en leerkrachten) om met elkaar uit te zoeken of de Daaf Geluk de beste onderwijsplek voor een leerling is.

Wij informeren u tijdens deze avond over de door de overheid opgestelde criteria. Ook vertellen we u graag over onze manier van werken. We horen ook graag met hoeveel personen u komt. Wilt u dit doorgeven aan Nicole Verhalle op emailadres: n.verhalle@www.daafgeluk.nl

Vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee klaar!
Albert Verweylaan 2    2024 JL    HAARLEM.

 

Daafnieuws

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer

Informatiebijeenkomst Dyslexie

Op dinsdag 24 september is er een informatiebijeenkomst over het dyslexiebeleid op de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. De avond is met name bedoeld voor ouders van eerste klas leerlingen, ouders van instroomleerlingen of ouders die de...

Lees meer