Tegemoetkoming schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:  € 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:  € 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.