organisatie

organisatie

organisatie

De professionals en medewerkers van de Daaf Gelukschool zetten zich elke schooldag weer in voor de leerlingen. Dat wij onze leerlingen actief ondersteunen en begeleiden is af te lezen aan de speciale disciplines bij ons op school.

 • Docent of leerkracht

  Professionele docenten zijn onmisbaar voor een school. Voor ons docententeam faciliteren we een groot aantal bijscholingsmogelijkheden zodat zij op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste innovaties op didactisch en pedagogisch gebied.

 • Mentor

  De meeste van onze docenten zijn ook mentor. De mentor is de spin in het web rondom de ondersteuning van leerlingen. De mentor is dan ook de eerste en de belangrijkste persoon op school die contact heeft met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s). Zowel op sociaal-emotioneel alsook op didactisch gebied monitort de mentor de vorderingen, stagnaties, mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerling. Mentoren voeren om deze reden individuele begeleidingsgesprekken (IB-gesprekken) met de leerlingen. Naast deze individuele begeleiding verzorgt de mentor ook de groepsbegeleidingslessen.

 • Zorgcoördinator

  De zorgcoördinator bewaakt de ondersteuningsstructuur die de school leerlingen biedt. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:

  • intakes,
  • aanvraag speciaal ondersteuningsbudget,
  • contact met externe hulpverleningsinstanties,
  • contact met andere scholen,
  • contact met ouders in complexe situaties,
  • ondersteuningsbeleid.

  De zorgcoördinator neemt deel aan bijeenkomsten van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland om mee te denken over en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent leerlingenondersteuning, ofwel passend onderwijs.

 • Teamleider

  De teamleider begeleidt, adviseert en ondersteunt onze mentoren en docenten bij het geven van onderwijs aan onze leerlingen. Dat doet de teamleider zelf of hij/zij zet daarvoor de juiste ondersteuning binnen of buiten de school in. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor de invulling van de groepsbegeleidingslessen.

  De teamleiders zijn:

  Klas 1: Mevrouw van Leeuwen

  Klas 2: De heer de Wit

  Klas 3: De heer Timmers

  Klas 4: Mevrouw Bos

 • Orthopedagoog

  De orthopedagoog ondersteunt leerlingen bij problemen. Bijvoorbeeld bij (faal)angst, motivatieproblemen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de orthopedagoog testen af. Daarnaast begeleidt de orthopedagoog zij-instroomleerlingen.

 • Schoolpsycholoog

  De schoolpsycholoog is medeverantwoordelijk voor de intake van nieuwe leerlingen. Op basis van de intake-informatie stelt de schoolpsycholoog binnen 6 weken na aanvang een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling op. Tevens ondersteunt de psycholoog leerlingen bij problemen zoals bijvoorbeeld (faal)angst, motivatieproblemen en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de schoolpsycholoog
testen af.

 • Psychologisch medewerker

  De psychologisch medewerker ondersteunt leerlingen bij problemen zoals bijvoorbeeld (faal)angst, motivatieproblemen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de psychologisch medewerker testen af. Ook is zij betrokken bij de intake.

 • Zorgteam

  Het zorgteam bestaat uit:

  • De zorgcoördinator
  • Teamleiders
  • De orthopedagoog
  • De schoolpsycholoog
  • De psychologisch medewerker
  • De directeur als technisch voorzitter.

  Het zorgteam adviseert en ondersteunt mentoren en docenten. Constateert de mentor belemmeringen in het onderwijsleerproces of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, dan kan de mentor een leerling aanmelden voor bespreking in het zorgteam. Het zorgteam onderzoekt de ondersteuningsmogelijkheden die ingezet kunnen worden.

 • Ambulant begeleider

  Wij bieden onze ondersteuning aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groepslessen. Als dat noodzakelijk is zal de leerling ook buiten de lessen ondersteuning krijgen van gespecialiseerde medewerkers binnen de school. Dat kan in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulant begeleiders komen uit diverse lagen van de schoolorganisatie.

  Als expertise voor passende (ambulante) ondersteuning niet binnen school aanwezig is werken we samen met ketenpartners die waar mogelijk, ook naar school komen om ondersteuning te bieden.

 • Dyslexiedeskundige

  Bij een vermoeden van dyslexie kan een leerling op aangeven van de mentor op school worden getest door een dyslexiedeskundige. De dyslexiedeskundige adviseert en begeleidt de leerling, de ouder(s) of verzorger(s) en het team op het gebied van dyslexie. De dyslexiedeskundige is tevens verantwoordelijk voor de inzet van hulpmiddelen en/of privileges voor leerlingen met een dyslexieverklaring.

 • Remedial teacher

  Extra ondersteuning op didactisch gebied bieden we zoveel mogelijk tijdens de groepslessen. Daarnaast zijn er trainingslessen waarbij leerlingen uit verschillende klassen extra training krijgen in rekenen, taal of studievaardigheden. Indien nodig, kan een leerling voor een bepaalde periode individuele ondersteuning krijgen van de remedial teacher.

 • Vertrouwenspersoon

  Medewerkers en leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Denk aan:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie/racisme
  • Verbale en fysieke agressie
  • (Cyber)pesten
  • Meidenintimidatie

  Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

 • Rouwverwerkingsdeskundige

  De rouwverwerkingsdeskundige begeleidt leerlingen, individueel en soms in groepsverband, die door verschillende omstandigheden met rouw te maken hebben. Rouwverwerking kan betrekking hebben op bijvoorbeeld:

  • Ziekte, overlijden of gemis van een dierbare
  • Echtscheiding van ouders
  • Verwerking van een diagnose
 • Administratief medewerkers en conciërges

  De medewerkers van de administratie en de conciërges zijn het aanspreekpunt voor leerlingen in het geval van:

  • Te laat komen
  • Een uitstuurbrief halen
  • Milieudienst
  • Corvee
  • Taxiprobleem

Daafnieuws

Sportdag gaat door!

De sportdag gaat door! Voor nu wordt er een droge ochtend voorspelt morgen en hebben we dus besloten dat de sportdag door gaat. De leerlingen worden dus om 08:30 uur verwacht. 

Lees meer

Belangrijk bericht over de sportdag!

In verband met wisselingen in de weersvoorspelling van donderdag 11 juli, beslissen wij morgen (woensdag 10 juli) rond 17:00 uur of de sportdag van donderdag 11 juli door gaat. Wij verzoeken u dan ook om woensdagmiddag de site en uw mail in de gaten te houden. 

Lees meer

Samen Sterk op het Spaarne College!

Aan de ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen die op de Daaf Gelukschool zitten, Haarlem, 4 juli 2019 Onderwerp: samen sterk op Het Spaarne College!  Beste ouders en verzorgers, Het is alweer even geleden dat we u vertelden over het samengaan van het Sterren...

Lees meer