anti-pestprotocol

Op geen enkele manier staan we pesten toe. Pestgedrag op school of via sociale media pakken we direct aan. We hebben een anti-pestprotocol én een anti-pestcoördinator: mw. D. van Leeuwen.

Download hier het anti-pestprotocol van de Daaf Geluk.

Daaf Gelukschool veilig voor elke leerling

Ook schelden, schoppen en slaan tolereren we niet. Als dat gebeurt, grijpen we onmiddellijk in en nemen we maatregelen. Daarbij vinden we dat meningsverschillen vooral door het voeren van een gesprek kunnen worden
uitgesproken en opgelost. In geval van een conflict of pestgedrag nemen we het gemelde incident op in ons registratiesysteem Magister. Wij evalueren die informatie regelmatig, zodat we bij herhaling van de problemen adequaat in actie kunnen komen. Onze school moet gewoon een veilige school zijn voor elke leerling.