schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten

Kosten schooljaar 2018-2019

Schoolboeken

‘Van Dijk’ levert de boeken voor uw kind. In de zomervakantie krijgt uw kind het volledige pakket thuisgestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden.

De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

Ouderbijdrage

De school vraagt een ouderbijdrage. Deze is vrijwillig.

Download hier de informatie over:
Vrijwillige ouderbijdrage 1e klas schooljaar 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage 2e klas schooljaar 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage 3e klas MAVO schooljaar 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage 3e klas kader schooljaar 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage 4e klas schooljaar 2018-2019

Schoolnota

U ontvangt een schoolnota voor de activiteitenweek, excursies, vakmaterialen, sport etc. Deze nota is met instemming van de MR tot stand gekomen. Er bestaat een mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, neemt u dan contact op met de administratie, ook voor vragen over de nota.

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt hierover informatie vinden op de website van DUO: www.duo.nl

Administratie

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur via 023-5261 644. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. U hoeft het kindgebonden budget niet aan te vragen, want u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl

Verzekeringen

Op onze website vindt u een link die verwijst naar de verzekeringen die Dunamare (het bestuur van de school) heeft afgesloten.

Daafnieuws

24 januari – Ouderavond Social Media

Verheugd zijn we dat we u, de ouder(s)/verzorger(s) van de Daaf Gelukschool en de ouder(s)/verzorger(s) van de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk, kunnen uitnodigen voor een gezamenlijke ouderavond rondom het thema social media. Op donderdag 24 januari 2019 om 19.30u...

Lees meer

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde...

Lees meer