deelraad Daaf Geluk

 

Wie doen het medezeggenschapswerk?

De deelraad van de Daaf Gelukschool (DR-DG) bestaat per 1 augustus 2017 uit:

Paul Rovers, ouder van leerling op de Daaf Gelukschool.
Vacature leerlinggeleding.
Judith-An Verschuuren(secretaris), docent en mentor
Mike Kruyt (voorzitter), docent en mentor.

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan. Dat kunt u downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (drdg@daafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur en duren meestal anderhalf uur.
De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2017-2018:

Woensdag 11 oktober 2017
Dinsdag 14 november 2017
Donderdag 11 januari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Dinsdag 3 april 2018
Donderdag 17 mei 2018
Woensdag 27 juni 2018
Dinsdag 17 juli 2018

Het activiteitenplan

Hier vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de Daaf Gelukschool. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. De activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de Daaf Gelukschool doet.

Download hier het activiteitenplan van de DR Daaf Geluk 2017-2018.
Download hier het jaarverslag 2016-2017.

Notulen / documenten
Notulen DR DG en DR VG 11-10-2017
Notulen DR DG en DR VG 14-11-2017
Notulen DR DG en DR VG 11-1-2018
Notulen DR DG en DR VG 21-2-2018
Notulen DR DG en DR VG 3-4-2018

Wilt u meer informatie over de deelraad of wilt u zich aanmelden voor het bijwonen van een vergadering dan kunt u mailen naar het volgende adres: drdg@daafgeluk.nl