toelating

toelating

toelating

Aanmelding

Aanmelding op de Daaf Gelukschool gaat niet zoals in het reguliere voortgezet onderwijs. Er moeten ‘speciale’ redenen zijn om een leerling op onze school te kunnen plaatsen. U leest er op deze pagina meer over.

Overleg met ons

De Daaf Gelukschool is een van de drie zorgscholen met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en heeft als insteek dat er in overleg met ouders, leerling en basisschool moet worden gekeken naar wat de beste plek is voor de leerling om zijn middelbare schoolcarrière te starten. Als u de leerling het advies VMBO-K of T met LWOO op een zorgschool geeft, dan kunt u, of kunnen ouders, via 023-5261 644 op via n.verhalle@daafgeluk.nl  contact opnemen met de intakecommissie, dhr. Koopman en mw. Verhalle, voor een informatief gesprek en rondleiding.

Aanmelding in 5 stappen

Ons Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft criteria vastgesteld voor het aanmelden bij een zorgschool met LWOO. De aanmelding verloopt in 5 stappen. Hieronder staan deze vermeld zoals ze ook in het document ‘De Overstap’ van het samenwerkingsverband staan:

Stap 1: verwijzing naar zorgschool met LWOO

Niveau overeenkomstig met aanbod van zorgschool + LWOO-advies.

Twee mogelijkheden:

Route 1: LWOO

 • Leerachterstanden volgens LWOO-criteria zijn aangetoond.
 • Extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel) zijn aangetoond.
 • OPP op sociaal-emotioneel gebied of een ander document waarin de onderwijs-ondersteuningsbehoeften beschreven zijn, met de reeds door de basisschool sinds groep 7 ingezette acties.

Route 2: zorgbudget

 • Onvoldoende leerachterstanden volgens LWOO-criteria, maar wel intensieve ondersteuningsbehoeften op basisschool waardoor plaatsing op een van de zorgscholen volgens basisschool noodzakelijk is.
 • Aangetoond met OPP op sociaal-emotioneel gebied of een ander document waarin de onderwijs-ondersteuningsbehoeften beschreven zijn, met de reeds door de basisschool ingezette acties en andere relevante informatie.

Stap 2: Oriënteren

 • Ouders oriënteren zich op de zorgscholen.
 • Ouders bezoeken open dagen, scholenmarkt

Ouders maken een keus voor één van de zorgscholen en melden dit bij de basisschool.

Stap 3: Informatie aanleveren en tevens aanmelding

 • Basisschool levert (alleen als alle gegevens compleet zijn) gegevens t.b.v. LWOO/zorgbudget aan via de ouders of, na toestemming ouders, rechtstreeks aan zorgschool.
 • Bij inlevering van het aanmeldformulier VO gaat de zorgplicht in voor de zorgschool.

Stap 4: MDO-Overdrachtgesprek

 • MDO-O wanneer alle gegevens stap 3 compleet zijn
 • MDO is standaard op zorgscholen
 • Na MDO wordt besloten over toelating.

Stap 5: Aanname/afwijzing

 • Bij positief besluit (onderwijs-ondersteuningsbehoeften passen binnen ondersteuningsaanbod zorgschool): definitieve aanname.
 • Bij negatief besluit: advies van zorgschool voor VO.

In ‘De Overstap’ staan de acties beschreven die horen bij deze 5 stappen van de aanmelding.

‘De Overstap’ kunt u vinden via deze link:

http://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/downloads/#de-overstap

 

 

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 10 april 2019

Inloopmiddag 10 april 2019 Tijdens de eerste inloopmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) in oktober zijn ideeën, wensen en ervaringen uitgewisseld. De sfeer was informeel, opbouwend en positief. Wij zijn de afgelopen periode enthousiast met de tips aan de slag gegaan....

Lees meer

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord

Groenlicht voor het bundelen van krachten in Haarlem-Noord Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep is verheugd te kunnen melden dat afgelopen vrijdag de medezeggenschapsraden van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College een positief...

Lees meer

Open Podium 2019

Open Podium 2019 Terwijl sommige mensen op 14 februari ’s avonds aan een romantisch diner zitten, zaten de leerlingen die deelnamen aan het Open Podium met wat lichte zenuwen gezellig samen op school aan tafel. Deze leerlingen hebben een maand geleden auditie gedaan...

Lees meer

Tekenwedstrijd was een succes

Tekenwedstrijd was een succes Dit jaar hebben we op de Daaf Gelukschool voor het eerst een tekenwedstrijd gehouden.  Afgelopen weken konden de leerlingen van de Daaf Geluk en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zich aanmelden voor de tekenwedstrijd. Doordat een...

Lees meer