toelating

toelating

toelating

Aanmelding

Aanmelding op de Daaf Gelukschool gaat niet zoals in het reguliere voortgezet onderwijs. Er moeten ‘speciale’ redenen zijn om een leerling op onze school te kunnen plaatsen. U leest er op deze pagina meer over.

Overleg met ons

De Daaf Gelukschool is een van de drie zorgscholen met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en heeft als insteek dat er in overleg met ouders, leerling en basisschool moet worden gekeken naar wat de beste plek is voor de leerling om zijn middelbare schoolcarrière te starten. Als u de leerling het advies VMBO-K of T met LWOO op een zorgschool geeft, dan kunt u, of kunnen ouders, via 023-5261 644 op via n.verhalle@daafgeluk.nl  contact opnemen met de intakecommissie, dhr. Koopman en mw. Verhalle, voor een informatief gesprek en rondleiding.

Aanmelding in 5 stappen

Ons Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft criteria vastgesteld voor het aanmelden bij een zorgschool met LWOO. De aanmelding verloopt in 5 stappen. Hieronder staan deze vermeld zoals ze ook in het document ‘De Overstap’ van het samenwerkingsverband staan:

Stap 1: verwijzing naar zorgschool met LWOO

Niveau overeenkomstig met aanbod van zorgschool + LWOO-advies.

Twee mogelijkheden:

Route 1: LWOO

 • Leerachterstanden volgens LWOO-criteria zijn aangetoond.
 • Extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (sociaal-emotioneel) zijn aangetoond.
 • OPP op sociaal-emotioneel gebied of een ander document waarin de onderwijs-ondersteuningsbehoeften beschreven zijn, met de reeds door de basisschool sinds groep 7 ingezette acties.

Route 2: zorgbudget

 • Onvoldoende leerachterstanden volgens LWOO-criteria, maar wel intensieve ondersteuningsbehoeften op basisschool waardoor plaatsing op een van de zorgscholen volgens basisschool noodzakelijk is.
 • Aangetoond met OPP op sociaal-emotioneel gebied of een ander document waarin de onderwijs-ondersteuningsbehoeften beschreven zijn, met de reeds door de basisschool ingezette acties en andere relevante informatie.

Stap 2: Oriënteren

 • Ouders oriënteren zich op de zorgscholen.
 • Ouders bezoeken open dagen, scholenmarkt

Ouders maken een keus voor één van de zorgscholen en melden dit bij de basisschool.

Stap 3: Informatie aanleveren en tevens aanmelding

 • Basisschool levert (alleen als alle gegevens compleet zijn) gegevens t.b.v. LWOO/zorgbudget aan via de ouders of, na toestemming ouders, rechtstreeks aan zorgschool.
 • Bij inlevering van het aanmeldformulier VO gaat de zorgplicht in voor de zorgschool.

Stap 4: MDO-Overdrachtgesprek

 • MDO-O wanneer alle gegevens stap 3 compleet zijn
 • MDO is standaard op zorgscholen
 • Na MDO wordt besloten over toelating.

Stap 5: Aanname/afwijzing

 • Bij positief besluit (onderwijs-ondersteuningsbehoeften passen binnen ondersteuningsaanbod zorgschool): definitieve aanname.
 • Bij negatief besluit: advies van zorgschool voor VO.

In ‘De Overstap’ staan de acties beschreven die horen bij deze 5 stappen van de aanmelding.

‘De Overstap’ kunt u vinden via deze link:

http://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl/downloads/#de-overstap

 

 

 

Daafnieuws

Sportdag gaat door!

De sportdag gaat door! Voor nu wordt er een droge ochtend voorspelt morgen en hebben we dus besloten dat de sportdag door gaat. De leerlingen worden dus om 08:30 uur verwacht. 

Lees meer

Belangrijk bericht over de sportdag!

In verband met wisselingen in de weersvoorspelling van donderdag 11 juli, beslissen wij morgen (woensdag 10 juli) rond 17:00 uur of de sportdag van donderdag 11 juli door gaat. Wij verzoeken u dan ook om woensdagmiddag de site en uw mail in de gaten te houden. 

Lees meer

Samen Sterk op het Spaarne College!

Aan de ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen die op de Daaf Gelukschool zitten, Haarlem, 4 juli 2019 Onderwerp: samen sterk op Het Spaarne College!  Beste ouders en verzorgers, Het is alweer even geleden dat we u vertelden over het samengaan van het Sterren...

Lees meer