Bericht over vuurwerk

Het jaar 2017 loopt bijna ten einde. Dat betekent dat er binnenkort weer vuurwerk wordt afgestoken. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Verder is het verboden om vuurwerk bij je te hebben op de openbare weg voor en na de verkoopdagen: 29, 30 en 31 december. Op https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html vindt u hierover meer informatie. Indien wij constateren dat één van onze leerlingen vuurwerk bij zich heeft en/of vuurwerk afsteekt, zijn wij genoodzaakt ouder(s)/verzorger(s) en de politie hiervan op de hoogte te brengen.

Wij wensen u en onze leerlingen alvast een veilig 2018!

Ouder-kind training Kurzweil

Op de Daaf Geluk en op de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk werken veel leerlingen met het programma Kurzweil: compenserende software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Bij voldoende belangstelling is het opnieuw mogelijk om op school een ouder-kind-training Kurzweil te volgen. De school stelt hiervoor het gebouw beschikbaar.

De cursus wordt verzorgd door Schreuder Assist en zal tussen de herfst- en de kerstvakantie plaatsvinden.
De Cursusduur is 2×2 lesuren (van 15.00 uur tot 17.00 uur). De cursus gaat door bij minimaal 6 ouders en leerlingen. Er is ruimte voor maximaal 10 ouders en leerlingen per cursusdag. Tijdens deze cursus maken leerlingen en ouders kennis met Kurzweil door er zelf mee te gaan werken. Aan de hand van opdrachten komen alle belangrijke functies van Kurzweil aan bod. In les 1 zal het lezen en de daarbij behorende studietools in Kurzweil behandeld gaan worden. In les 2 zal het schrijven en de daarbij behorende studietools in Kurzweil aan de orde komen.

De kosten voor de cursus zijn:
1 ouder en 1 kind € 60,-
1 ouder en 2 kinderen € 85,-
2 ouders en 1 kind € 85,-
Cursusboekje per persoon in kleur € 22,95
1 boekje per ouder/kind volstaat

Aanmelden gaat via: P.Maradiaga-Schenke@daafgeluk.nl (dyslexiemedewerker Daaf Geluk/ Vestiging Gunning)
De deelnemers ontvangen rechtstreeks een factuur van SchreuderAssist.

Schoolfeest 19 oktober 2017

Op donderdag 19 oktober gaan we van 20.00-23.00 uur met onze leerlingen feestvieren. Het thema voor deze avond is Halloween. Kom allemaal lekker griezelen in de feestzaal van de Bison Bowling aan de Orionweg 400 in Haarlem.

Op vrijdag 20 oktober starten de lessen om 10.00 uur. De taxibedrijven zijn hiervan op de hoogte. Uiteraard is er opvang van onze medewerkers voor de leerlingen die al eerder aanwezig zijn.

De dresscode is griezelig!

Tegemoetkoming schoolkosten

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:  € 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:  € 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

 

Uitnodiging ouderavond Sociale Media 30 oktober 2017

Jongeren groeien op in een wereld die vol zit met ‘nieuwe’ communicatiemiddelen. Internet, smartphones en sociale media zoals:
WhatsApp, Instagram, SnapChat, YouTube en Twitter. Zij zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.

Wat u als ouder/verzorger doet, of juist laat, heeft invloed op het (online) opgroeien van uw kind. Hoe mediaopvoeding eruit ziet, hangt af van de omstandigheden, kennis over (sociale) media en van wat u goed en waardevol voor uw zoon/dochter vindt.

Op maandag 30 oktober 2017 van 19.00-21.00 uur spreekt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media op de Daaf Geluk School en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk over sociale media.
Zij zal het hebben over: voordelen van sociale media, maar ook met u bekijken hoe in contact te komen/blijven met uw kind over wat hij/zij meemaakt op internet. Er is aandacht voor de positieve kanten van sociale media en voor de gevaren van sociale media. U krijgt tips hoe u deze het best met uw kind(eren) kunt bespreken en hoe u uw kind(eren) daarin kunt begeleiden.

Onderwerpen die onder andere ter sprake komen:

 • Gamen, WhatsAppgroepen/ruzies, privacy versus bescherming, hoe verloopt de (online) identiteitsontwikkeling
 • Online seksualiteit in combinatie met cyberpesten: shame sexting als groepsproces en hoe ieder hier een aandeel in heeft. Ook de omstanders.
 • Gamen, in hoeverre blijft het een spelletje?
 • Challenges, wat speelt er? Waar kun je als ouder/verzorger op letten?
 • Hoe ondersteun je je kind in het kaderen, focussen rondom internet?

Vanaf 18.30 staan de koffie en thee klaar op school. Wij hopen dat u maandag 30 oktober aanwezig kunt zijn. Uw visie, aandeel en verwondering over de jongeren zijn van groot belang voor deze avond. Na deze avond weet u wat er bij deze jongeren speelt op het gebied van sociale media. Maar nog belangrijker hoe u er het best op kunt anticiperen.

Informatiebijeenkomst dyslexie 3 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober is er een informatiebijeenkomst over het dyslexiebeleid op de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. De avond is met name bedoeld voor ouders van eerste klas leerlingen, ouders van instroomleerlingen of ouders die de ouderavond vorig schooljaar hebben gemist.

Op deze avond wordt er voorlichting gegeven over de begeleiding van dyslectische leerlingen bij ons op school. Ook wordt er kort informatie gegeven over enkele veel voorkomende hulpmiddelen als de Daisyspeler en Kurzweil.

De avond begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 20.00 uur.

Mocht u interesse hebben dan kunt u zich per mail bij mij opgeven:

P.Maradiaga-Schenke@daafgeluk.nl

 

Ouder-kind Kurzweil training

Op de Daaf Geluk en op de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk werken veel leerlingen met het programma Kurzweil: compenserende software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om op school een ouder-kind-training Kurzweil te volgen. De school stelt hiervoor het gebouw beschikbaar.

De cursus wordt verzorgd door Schreuder Assist en staat gepland op maandag of donderdag nog voor de herfstvakantie (week 40 en week 41). N.a.v. het aantal aanmeldingen zal er gekeken worden wanneer de cursussen gegeven gaan worden. De Cursusduur is 2×2 lesuren (van 15.00 uur tot 17.00 uur). De cursus gaat door bij minimaal 6 ouders en leerlingen.  Er is ruimte voor maximaal 10 ouders en leerlingen per cursusdag. Tijdens deze cursus maken leerlingen en ouders kennis met Kurzweil door er zelf mee te gaan werken. Aan de hand van opdrachten komen alle belangrijke functies van Kurzweil aan bod.

In les 1 zal het lezen en de daarbij behorende studietools in Kurzweil behandeld gaan worden.
In les 2 zal het schrijven en de daarbij behorende studietools in Kurzweil aan de orde komen.

De kosten voor de cursus zijn:
1 ouder en 1 kind    € 60,-
1 ouder en 2 kinderen   € 85,-
2 ouders en 1 kind  € 85,-

Cursusboekje per persoon in kleur € 22,951 boekje per ouder/kind volstaat

Aanmelden gaat via: P.Maradiaga-Schenke@daafgeluk.nl (dyslexiemedewerker Daaf Geluk/ Vestiging Gunning)

De deelnemers ontvangen rechtstreeks een factuur van SchreuderAssist.

 

Aankondiging 17 oktober – Informatieavond Zorgverleners

Op dinsdag 17 oktober zal van 19.00-20.30 uur een informatieavond op onze school plaatsvinden, waarin zorgverleners zichzelf en hun diensten toelichten. Voor ouders en leerlingen kan het een grote steun zijn om naast het gezin en school ondersteuning te krijgen op het vlak van studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, vrijetijdsinvulling en persoonlijke groei. Deze aspecten krijgen in meer of mindere mate aandacht op school, maar voor sommige ouders en leerlingen is er net dat beetje meer nodig. Wees welkom om te horen of er een organisatie is die passende hulp kan bieden en een bijdrage kan leveren aan een positieve ontwikkeling in het leven van uw kind.

Oriëntatie op samenwerking vmbo- en zorgscholen in Haarlem Noord

Met de start van het nieuwe schooljaar informeren wij u -mede namens de directeuren van  Paulus Mavo vmbo, Sterren College, Daaf Gelukschool, Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool en Gunning vso – graag over de oriëntatie op een intensieve samenwerking. De zorgscholen bieden een unieke begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben. Het Sterren College heeft een breed aanbod van beroepsgericht vmbo-onderwijs. Samenwerking biedt een unieke mogelijkheid om deze sterke kwaliteiten -waar we heel trots op zijn- voor alle leerlingen toegankelijk te maken.

De invoering van Passend Onderwijs voor alle leerlingen en de vernieuwing van het  beroepsgericht vmbo met uitdagende programma’s doen een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen om te zorgen voor een krachtig en breed onderwijsaanbod voor leerlingen met vmbo-advies of een specifieke ondersteuningsvraag.

We hebben alle vertrouwen in de kennis en expertise van onze medewerkers. De scholen blinken uit in passende zorg en hoogwaardig onderwijs. Dat is alleen mogelijk dankzij de voortdurende inzet en betrokkenheid van alle medewerkers.

Hoe verder?
De komende maanden zullen we samen met de teams van de scholen en de medezeggenschapsraden zoeken naar de beste mogelijkheden voor deze samenwerking. Uitgangspunt daarbij is een ruime keuzemogelijkheid voor alle leerlingen en een optimale zorgstructuur.
Graag betrekken we iedereen nauw bij de verdere voortgang. Mocht je nu al vragen hebben, dan kun je daarvoor bij je directeur terecht.

Met vriendelijke groeten, mede namens Sander Noortman, Wim Huiberts en Monica van den Hoven,

Albert Strijker en Jan Rath,
College van Bestuur
Dunamare Onderwijsgroep

Centrum Jeugd & Gezin Kennemerland

Om goede zorg voor onze leerlingen te organiseren, werken wij nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als blijkt dat de zorg die wij als school kunnen bieden niet voldoende is, kunnen ouders door ons geadviseerd worden om contact op te nemen met het CJG.

Ook kan je zelf contact opnemen met het CJG. Soms heb je als ouder wel eens opvoedingsvragen of gewoon behoefte aan wat ondersteuning binnen je gezin. Of als jouw zoon of dochter niet lekker in zijn of haar vel zit, te weinig zelfvertrouwen heeft of gepest wordt. Veel mensen vragen als eerste advies aan familie of vrienden. Maar je kunt daarnaast ook vragen stellen aan een coach van het CJG, onderdeel van de gemeente Haarlem.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle gezinnen en ook jongeren (individueel) die vragen hebben over opvoeden en opgroeien. Wij zijn een eerstelijns jeugdzorgorganisatie waar iedereen toegang tot heeft. Het is vrijwillige ondersteuning en de CJG-coach staat naast het gezin, denkt mee over hulpvragen en/of zorgen die er zijn binnen het gezin en school. Deze ondersteuning is kosteloos.

Het CJG werkt samen met school, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal wijkteam, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en veel andere organisaties op het gebied van jeugd. Ook aan deze school is een CJG coach verbonden.

Wat doet een coach zoal?

 • Vanuit een coachende werkwijze samen met het gezin de hulpvraag vaststellen.
 • Aan de hand van een gezinsplan werken aan verandering.
 • Opvoedondersteuning bieden.
 • Indien nodig specialistische hulp inzetten.
 • Ondersteuning bieden in (problematische) echtscheidingssituaties.

 Hoe kom je in contact met het CJG?

 • Via de mentor of zorgcoördinator van je kind
 • Via het Informatie & Adviesteam van het CJG: