Sportdag – 17 juli
Zorg dat je een flesje water mee hebt en dat je goed bent ingesmeerd!

 

Vacature docent Drama

De leerlingen en medewerkers van de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk zijn per 1 augustus a.s. op zoek naar een docent Drama. De vacature betreft 0,4 FTE (werkdagen zijn: dinsdag, woensdagochtend en donderdag)

Het gaat om dramalessen in de onderbouw van het VMBO op de Daaf Gelukschool en om dramalessen in de onderbouw van het VMBO/Havo op de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Tevens betreft het lessen Kunstvak 1 in de bovenbouw VMBO en trainingslessen.

De docent Drama moet affiniteit hebben met de doelgroep. Tevens moet hij/zij kunnen samenwerken in een team van medewerkers. Op de website van beide scholen kunt u vinden waar wij voor staan: (http://www.daafgeluk.nl/, http://www.gunning-vgdg.nl/ )

Daaf Gelukschool

De Daaf Gelukschool is een openbare school voor de vmbo-theoretische leerweg (mavo) en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (economie & ondernemen). Onze school is genoemd naar de Haarlemse wethouder Daaf Geluk, die zich inzette voor openbaar onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Op de Daaf Gelukschool geven we onze leerlingen ondersteuning waar zij dat nodig hebben. Dat heet leerwegondersteuning (lwoo). Onze school is gevestigd in een nieuw, ruim en licht gebouw aan de Albert Verweylaan 2 in Haarlem-Noord. Wij zijn er trots op dat onze leerlingen in dit moderne gebouw met veel faciliteiten hun schoolopleiding kunnen volgen.

helemaal-jezelf-kunnen-zijn