Het team van de Daaf Gelukschool en de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk wenst alle leerlingen van 4 Kader, 4 Theoretische Leerweg en 4 en 5 Havo heel veel succes met de laatste loodjes bij de voorbereidingen op hun komende examen en natuurlijk op de dagen dat zij aan de slag gaan met het examen. Voor de leerlingen van 4Kader is dat al volgende week met het CSPE “Economie en Ondernemen”

 

Daaf Gelukschool

De Daaf Gelukschool is een openbare school voor de vmbo-theoretische leerweg (mavo) en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (economie & ondernemen). Onze school is genoemd naar de Haarlemse wethouder Daaf Geluk, die zich inzette voor openbaar onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Op de Daaf Gelukschool geven we onze leerlingen ondersteuning waar zij dat nodig hebben. Dat heet leerwegondersteuning (lwoo). Onze school is gevestigd in een nieuw, ruim en licht gebouw aan de Albert Verweylaan 2 in Haarlem-Noord. Wij zijn er trots op dat onze leerlingen in dit moderne gebouw met veel faciliteiten hun schoolopleiding kunnen volgen.

helemaal-jezelf-kunnen-zijn