Voortgangsbesprekingen 1 & 2 december

In verband met voortgangsbesprekingen op donderdag 1 en vrijdag 2 december zijn alle leerlingen deze dagen lesvrij.
Er kunnen met individuele leerlingen afspraken zijn gemaakt om achterstallig werk in te halen.

Daaf Gelukschool

De Daaf Gelukschool is een openbare school voor de vmbo-theoretische leerweg (mavo) en de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (economie & ondernemen). Onze school is genoemd naar de Haarlemse wethouder Daaf Geluk, die zich inzette voor openbaar onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Op de Daaf Gelukschool geven we onze leerlingen ondersteuning waar zij dat nodig hebben. Dat heet leerwegondersteuning (lwoo). Onze school is gevestigd in een nieuw, ruim en licht gebouw aan de Albert Verweylaan 2 in Haarlem-Noord. Wij zijn er trots op dat onze leerlingen in dit moderne gebouw met veel faciliteiten hun schoolopleiding kunnen volgen.

 

 

helemaal-jezelf-kunnen-zijn